logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Sportowych w Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 14-06-2022 20:51 przez Zygmunt Sikorski
Podstawowe informacje o szkole
nazwa szkołyZespół Szkół Sportowych
adres i siedzibaul. Suwalska 15, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, Polska
NIP8481553112
REGON790371285
telefon87 732 63 70
e-mailsekretariat@zss.elk.pl
strona WWWwww.zss.elk.pl
organ prowadzącyGmina Miasto Ełk
organ nadzoru pedagogicznegoWarmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie
rodzaj działalnościkształcenie dzieci i młodzieży w zakresie oddziałów zerowych, szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego
podstawa utworzenia i działaniaSzkoła Podstawowa powstała ze Środków Społecznego Funduszu Odbudowy Szkół (1968). Na bazie szkoły podstawowej Uchwałą nr XLVII/361/98 Rady Miasta Ełku z dnia 2 czerwca 1998 r. założono Zespół Szkół Samorządowych w Ełku z Liceum Ogólnokształcącym i Szkołą Podstawową nr 6. Uchwałą nr XVII.153.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012 r. Szkołę Podstawową nr 6 przekształcono w Szkołę Podstawową Sportową nr 6. W dniu 12 listopada 2014 r., Uchwałą XLIX Rady Miasta Ełku, utworzono Gimnazjum Sportowe w Ełku.
organy szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
dyrektormgr Dorota Karpińska
wicedyrektorzymgr Joanna Kupidłowska, mgr Katarzyna Cholewińska
sekretarz szkołymgr Emilia Pawlik
główna księgowamgr Jadwiga Tafelska
intendentkaMałgorzata Surażyńska
kierownik gospodarczyAndrzej Kozłowski
liczba osób zatrudnionych81
liczba uczniów584
liczba oddziałów24
Struktury własności i majątekSzkoła utrzymywana jest ze środków organu prowadzącego. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Ełk. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością Gminy Miasta Ełk położoną przy ul. Suwalskiej 15. Dyrektor szkoły, na czas nieokreślony, sprawuje trwały zarząd nad nieruchomością gruntową położoną w Ełku przy ulicy Suwalskiej 15.
budżetŚrodki finansowe szkoły wydatkowane są na:
 • płace dla pracowników szkoły
 • składki ZUS i Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę
 • bieżące opłaty
 • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych
 • zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw
 • zakup materiałów biurowych, druków szkolnych
 • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej
 • dokształcanie nauczycieli
prawo szkolne
dokumenty w formacie PDF
 • Statut Szkolny
 • Szkolny System Oceniania
 • Program wychowawczy
 • Program profilaktyki
 • Procedura przyjmowania skarg i wniosków
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagrodzeń, dodatków i nagród
 • Regulamin wynagrodzeń pracowników pedagogicznych
 • Regulamin wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
sprawy prowadzone przez szkołę:
 • kształcenie dzieci i młodzieży
 • prowadzenie zapisów do szkoły
 • ewidencja uczniów
 • wydawanie legitymacji uczniowskich
 • wydawanie zaświadczeń
 • przyjmowanie opłat
 • prowadzenie dokumentacji uczniów i pracowników szkoły dotyczącej ubezpieczenia
 • kierowanie wniosków do sądu rodzinnego
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań
 • prowadzenie dokumentów i archiwum dokumentów: dzienników zajęć, arkuszy ocen, protokołów Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców, akt pracowniczych

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Zygmunt Sikorski
Osoba, która odpowiada za treść:
Zygmunt Sikorski
Czas publikacji informacji:
14-06-2022 20:51
Wprowadzający informację:
Zygmunt Sikorski
Liczba wyświetleń informacji:
1425
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji